Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık olarak 1000-1200 g arasında kalsiyum bulunmakta ve vücuttaki kalsiyumun %99 'u kemik ve dişlerde bulunmaktadır. Geriye kalan kısmı uzun kemiklerin yumuşak dokularında bulunmakla birlikte kalsiyumun azalma durumlarında öncelikle uzun kemiklerin yumuşak dokularındaki kalsiyumda azalma olur daha sonra kemiklerdeki kalsiyumlar çözülür. Vücuda alınan kalsiyum miktarına göre kemiklerde kalsiyum yapılır-yıkılır. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak kemik yapımı ve yıkımı değişimine bağlı olarak kalsiyum içeriği değişmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla yıkım daha yavaştır. Kanın normal kalsiyum düzeyi 8.8-10.8 mg/dl civarında olmakla birlikte kalsiyum vücutta iyonize, albumin-globülin, fosfat, bikarbonat veya sitrat şeklinde bulunmaktadır.